Selecteer een pagina

Privacybeleid

Privacybeleid (laatst aangepast: 11/10/2019)

Laegro BVBA

Wij hechten niet alleen belang aan een diervriendelijke en duurzame manier van werken maar ook aan uw privacy.

In zeer beperkte mate vragen wij op deze site naar persoonlijke informatie via webformulieren. De door u bezorgde informatie wordt enkel gebruikt om een antwoord te kunnen geven op uw vragen. Van zodra uw vraag als afgehandeld kan beschouwd worden, verwijderen we uw gegevens tenzij u zelf aangeeft verder op de hoogte gehouden te worden. Dan worden enkel de relevante gegevens bewaard. Via info@Laegro.be kan u steeds contact nemen met de webverantwoordelijke van deze site.

Persoonsgegevens worden niet doorgegeven of doorverkocht aan derden die deze gegevens zelf willen gebruiken. Bij gebruik van externe partners zoals Dropbox, Outlook, Google Analytics enz. mogen deze dienstverleners uw gegevens niet gebruiken en geven zij de nodige garanties dat uw gegevens daar veilig bewaard worden.
We nemen de bescherming en beveiliging van uw persoonsgegevens uiterst serieus. Hoewel we redelijke voorzorgsmaatregelen nemen om de persoonsgegevens die we verzamelen te beschermen, is geen enkel beveiligingssysteem onfeilbaar. Wij doen echter al het mogelijke om passende beveilgingsmaatregelen te nemen.
Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 25/05/2018 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. De gebruiker heeft het recht en kan ten alle tijde de verwijdering van alle persoonsgegevens vragen. Dit kan gratis en eenvoudig via info@Laegro.be Indien van toepassing kan een bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) gevraagd worden.

Bij het bezoeken van onze website verzamelen wij enkel die gegevens die nodig zijn voor het functioneren en het verbeteren van onze website. Dit gebeurt via cookies. Hierbij kunnen we technische informatie verkrijgen, met inbegrip van het internet protocol (IP) adres dat wordt gebruikt om uw computer met het internet te verbinden, browsertype en -versie, de instelling van de tijdzone, browser plug-in types en versies, het besturingssysteem en platform. Laegro BVBA kan met Google Analytics anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar onze-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.
Ons privacybeleid wordt regelmatig aangepast teneinde zo performant mogelijk te zijn. De meest recente datum van aanpassing vindt u bovenaan deze pagina.