Selecteer een pagina

Route

De aan- en afvoer van vrachtwagens naar Laegro
dient te verlopen via Herselt-Centrum!

La livraison et l’enlèvement des camions à
Laegro doivent passer par le centre Herselt!

The delivery and removal of trucks to
Laegro must go through Herselt Center!

Die Lieferung und der Umzug der LKWs an
Laegro muss über das Herselt Center erfolgen!

routeplan
Vanuit Turnhout/Geel/Hasselt en vanaf de E313, afrit 23:

U volgt de N19 richting Aarschot tot aan de Halfmaanstraat (Herselt).
Aan het einde van de Halfmaanstraat volgt u de weg naar links, dit is de Dieperstraat.
U volgt de Dieperstraat twee kilometer tot waar de Dieperstraat naar rechts draait, hier volgt u de wegwijzer ‘Greenergy’.

Vanuit Antwerpen, afrit 22 Olen:

U volgt de N152 richting Herselt. In het centrum van Herselt volgt u de N19 richting Aarschot tot aan de Halfmaanstraat (Herselt). Zie boven voor het vervolg van de route.

Vanuit Aarschot, Leuven en Brussel:

Vanaf de afrit 22 Aarschot de N223 volgen tot aan R25 richting Herselt, hier de afrit richting Herselt nemen.
Vervolgens de N19 volgen richting Herselt tot aan de Halfmaanstraat (Herselt).
Zie boven voor het vervolg van de route.

Vanuit Heist-op-den-Berg:

U volgt de N15 tot de kruising met de N152 richting Herselt. U volgt deze weg tot Herselt-centrum, daar volgt u de N19 tot aan de Halfmaanstraat (Herselt).
Zie boven voor het vervolg van de route.

De Turnhout/Geel/Hasselt et de E313, sortie 23:

Vous suivez la N19 en direction d’Aarschot jusqu’à Halfmaanstraat (Herselt).
Au bout de la Halfmaanstraat, vous suivez la route à gauche, c’est la Dieperstraat.
Vous suivez la Dieperstraat pendant deux kilomètres jusqu’à ce que la Dieperstraat tourne à droite et suivez le panneau Greenergy.

De Anvers, sortie 22 Olen:

Vous suivez la N152 en direction de Herselt. Au centre de Herselt, suivez la N19 en direction d’Aarschot jusqu’à Halfmaanstraat (Herselt).
Voir ci-dessus pour la suite du parcours.

D’Aarschot, Louvain et Bruxelles:

De la sortie 22 Aarschot, suivez la N223 jusqu’à la R25 en direction de Herselt, prenez la sortie en direction de Herselt.
Puis suivez la N19 en direction de Herselt jusqu’à la Halfmaanstraat (Herselt).
Voir ci-dessus pour la suite du parcours.

De Heist-op-den-Berg:

Vous suivez la N15 jusqu’au croisement avec la N152 en direction de Herselt. Vous suivez cette route jusqu’au centre de Herselt, vous suivez la N19 en direction de Halfmaanstraat (Herselt).
Voir ci-dessus pour la suite du parcours.

From Turnhout / Geel / Hasselt and from the E313, exit 23:

Follow the N19 direction Aarschot until you reach Halfmaanstraat (Herselt).
At the end of the Halfmaanstraat you follow the road to the left, this is the Dieperstraat.
Follow the Dieperstraat for two kilometers until where the Dieperstraat turns to the right, here you follow the sign ‘Greenergy’.

From Antwerp, exit 22 Olen:

Follow the N152 in the direction of Herselt. In the center of Herselt you follow the N19 direction Aarschot until you reach Halfmaanstraat (Herselt).
See above for the continuation of the route.

From Aarschot, Leuven en Brussels:

From exit 22 Aarschot follow the N223 until R25 direction Herselt, here take the exit direction Herselt.
Then follow the N19 direction Herselt until the Halfmaanstraat (Herselt).
See above for the continuation of the route.

From Heist-op-den-Berg:

Follow the N15 until the junction with the N152 direction Herselt. Follow this road to the center of Herselt, there you follow the N19 to the Halfmaanstraat (Herselt).
See above for the continuation of the route.

Von Turnhout / Geel / Hasselt und von der E313, Ausfahrt 23:

Sie folgen der N19 Richtung Aarschot bis zur Halfmaanstraat (Herselt).
Am Ende der Halfmaanstraat folgen Sie der Straße nach links, dies ist die Dieperstraat.
Sie folgen der Dieperstraat zwei Kilometer bis zur Abzweigung der Dieperstraat nach rechts, hier folgen Sie der Beschilderung Greenergy.

Von Antwerpen, Ausfahrt 22 Olen:

Sie folgen der N152 in Richtung Herselt. Im Zentrum von Herselt folgen Sie der N19 Richtung Aarschot bis zur Halfmaanstraat (Herselt).
Siehe oben für die Fortsetzung der Route.

Von Aarschot, Leuven und Brüssel:

Von der Ausfahrt 22 Aarschot folgen Sie der N223 bis zur R25 Richtung Herselt, hier nehmen Sie die Ausfahrt Richtung Herselt.
Folgen Sie dann der N19 Richtung Herselt bis zur Halfmaanstraat (Herselt).
Siehe oben für die Fortsetzung der Route.

Von Heist-op-den-Berg:

Sie folgen der N15 bis zur Kreuzung mit der N152 Richtung Herselt. Sie folgen dieser Straße bis ins Zentrum von Herselt, dort folgen Sie der N19 bis zur Halfmaanstraat (Herselt).
Siehe oben für die Fortsetzung der Route.